White Point

White Point Golf Courses

  • White Point Golf Club
    White Point Beach Resort, 75 White Point Beach Road 2
    White Point, Nova Scotia
    B0T 1G0
    ( no ratings )